Özgeçmiş


1960 Yılında Antakya’ da doğdu. 1977 yılında, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Bölümünde müzik eğitimine başladı. Geleneksel musikimizin en eski ve köklü kurumu olan “Dârül’elhân”ı 1983 yılında bitiren Koçak, aynı kurum içerisindeki İcrâ Heyetin de “Sanatçı Öğretim Elemanı” olarak müzik yaşantısına başladı.

1981- 2000 yılları arasında Nezih Uzel’in yönettiği İstanbul Sema gurubunda görev aldı. Burada; Bekir Sıtkı Sezgin, Kani Karaca, Rıza Rit, Hafız Kemal Tezergil, Necdet Tanlak , İzzet Eskidemir gibi değerli üstadlarla çalıştı

1989 ve 1994 yıllarında İcrâ Heyeti bünyesinde, İstanbul Festivali’ne konser solisti olarak katıldı.

1995 - 98 yılları arasında, Türk musikisinin en büyük yorumcularından olan, Bekir Sıtkı Sezgin’in asistanı olarak birçok CD ve TV programlarında çalıştı.

1995-2005 yılları arasında Moda Musıki ve Kültür Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği Türk Müziği, Aygaz - OPET Türk Müziği Korolarını kurarak buradaki amatörlere Türk müziği dersleri vererek, birçok konserler gerçekleştirdi.

2000 yılında kurduğu “Otantik Türk Müziği Topluluğu” yla yurt içi ve yurt dışında 100 e yakın Türk müziği ve etnik müzik alanında konserler düzenledi.

2002-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Musikisi İcrâ Heyeti Şef’ i olarak görev yaptı.

Araştırmacı bir kimliğe sahip, müziğinin çeşitli alanlarında düzeyli icraların içerisinde olmaya özen gösteren Gürsel KOÇAK, yurt için de ve yurt dışında birçok proje, konser, CD’leri hazırlayıp yönetti ve bir çok TV programlarına katıldı.

2012 yılından bu yana İ.Ü Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma merkezi bünyesinde “Sertifikalı Türk Müziği Eğitimi” adı altında yürütülen projede Türk müziği dersleri vermektedir.